fbpx

Privacy beleid en verklaring

Het privacy beleid en verklaring is van toepassing op alle door B.A.I.M.E geleverde producten en diensten.

Wie is B.A.I.M.E?

B.A.I.M.E is een eenmanszaak, gevestigd op Biezenvenneke 10 te Venray en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76559831, website www.baime.nl.  

B.A.I.M.E is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in het privacy beleid en verklaring.

Welke gegevens verwerkt B.A.I.M.E?

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat uw afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Indien u contactinformatie achterlaat, verwerken we alle gegevens die nodig zijn om de diensten optimaal aan u te kunnen leveren en deze gegevens worden 7 jaar bewaard.

Download papers

Voor het downloaden van de papers vragen wij u om uw naam, uw emailadres en uw telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we voor het versturen van de paper, alsook voor het nabellen over de reden van de download.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wie ontvangen uw gegevens?

B.A.I.M.E verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en extern adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen.

Hoe lang we uw data bewaren

B.A.I.M.E bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wettelijk anders bepaald.

Voor overeenkomsten worden de gegevens 7 jaar bewaard. Dit uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt.

1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij B.A.I.M.E om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van B.A.I.M.E, kunt u bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar renate@baime.nl.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal B.A.I.M.E u hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Beveiliging

B.A.I.M.E hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. B.A.I.M.E heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Iedere persoon die bij B.A.I.M.E toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval B.A.I.M.E gebruik maakt van de diensten van derden, zal B.A.I.M.E in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

Slotbepalingen

Ik raad u aan het privacy beleid en verklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy beleid en verklaring kunt u contact met opnemen, via email of telefoon of vul het contactformulier in.

Dit privacy statement is aangepast d.d. 1 augustus 2020

Privacy beleid en verklaring